Özel Yazılım Geliştirme
Yazılım
27-12-2019

Özel Yazılım Geliştirme

ÖZEL YAZILIM GELİŞTİRME

Özel Yazılım, firmanın mevcut standartlar dışında kendine özgü ve ihtiyaçları doğrultusunda oluşturmak istediği programların bütünü olarak ifade edebileceğimiz bir hizmet çeşididir. Daha açıklayıcı olmak gerekirse yazılımı müşteriye özel hale getirme işlemidir.

Özel yazılım geliştirme hizmeti müşteri ile görüşüldüğü an başlamış olur. Yani müşterinin aklındakileri anlatması üzerine bir şablon belirlenir ve planlanmış sürece uygun bir şekilde devam edilir. Planlanan sürece özen gösterilen bu yazılımı geliştirme aşamasında, belirlenen dönemlerde projenin testleri gerçekleştirilerek müşteriye sunulur.

Özel Yazılım Geliştirme Nedir?

Özel yazılım geliştirme hizmeti standart ve işletmelere özel yazılımlar olmak üzere iki genel kategoriye ayrılmakta, tamamen kişisel özelliklere sahip olmaktadır. Örneğin, her işletmenin farklı iş yapması ve buna bağlı olarak da iş şekillerinin ve kültürlerin farklı olması durumu işletmelerin ortak özellikleri temel alınarak hazırlanan standart yazılımlarda daha fazla ileri gidilemeyeceğini gösterir. Bir başka deyişle standart yazılımlar problemleri çözmede yüzeysel çözümler sunar. Bu nedenle de özel yazılım her zaman avantaj sağlayarak, rakiplerden her zaman bir adım önde olmak anlamına gelir.

İş dünyasında özel yazılım geliştirme hizmetinin bu denli revaçta olduğu ve yaygınlaştığı bu dönemde sizlere tam verimlilik ve kullanılabilirlik sağlayan özel yazılım geliştirme hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet dâhilinde üretilen küçük, orta veya büyük ölçekli özel yazılımlar işinizi daha da kolaylaştırarak sizi daha ileriye taşırken özel yazılım geliştirme ile riskleri en aza indirerek proje başarısını maksimum seviyeye çıkarıyoruz.

Özel Yazılım Geliştirmede Büyük Adımlar

Özel yazılım geliştirme hizmeti verdiğimiz projelerde riski en aza indirip başarıyı en üst düzeye çıkarmak bu işin en önemli ayrıntısıdır. Bunun için de dikkatli planlama, iyi risk yönetimi, müşterinin projede yer alması ve izleyebilmesi olanağı, projenin sürekli denetlenmesi, projenin değerlendirilip ölçülmesi gibi aşamalara özellikle dikkat ediyor ve özel yazılımda başarıya götüren etmenleri temel alarak güvenli adımlarla hareket ediyoruz.

Özel yazılım geliştirme hizmetinde müşterinin isteği üzerine, faaliyetleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyduğu özel yazılım ihtiyacını karşılıyoruz. Bu çerçevede ise ön analiz, detay analiz ve analiz raporu çalışmalarının paralelinde geliştirme ve uygulama süreçlerini yürütüyoruz. 

 

Icon